Email,
ombhp@op.pl

+ 48 605 224 767
+ 48 575 421 379

Główny Specjalista do spraw BHP

Kompleksowa obsługa firm i instytucji od 1999 r. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. Zapraszamy wszystkie firmy i instytucje, które chcą przeszkolić swoich pracowników w tym zakresie. BHP, szkolenia BHP, kursy BHP, PPOŻ, szkolenia PPOŻ, kursy PPOŻ, bezpieczeństwo pożarowe, szkolenia wstępne,*okresowe, ocena ryzyka zawodowego, ryzyko zawodowe, opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp,

oraz Inspektor ochrony PPOŻ.

*stanowiskowe BHP, instrukcje BHP, instrukcje stanowiskowe, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, *instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia, pomiary środowiskowe, *dokumentacji pracowniczej, dokumenty BHP, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, *dokumentacja powypadkowa, prawo pracy - doradztwo, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej. ZAPRASZAM ! ! !

Placówki Kształcenia Ustawicznego

Kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i obsługi w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej firmy lub obiektu : 1. Przygotowanie obiektów do odbioru technicznego przez Państwową Straż Pożarną. 2. Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów, a także opracowanie oceny zagrożenia wybuchem dla procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących stwarzać zagrożenia wybuchowe.3. Doradztwo przy doborze i stosowaniu:

inżynier Grzegorz Sobczak

* urządzeń przeciwpożarowych, * podręcznego sprzętu gaśniczego – pod względem ilościowym i jakościowym, * stosowaniu oddzieleń przeciwpożarowych do wymaganej klasy odporności ogniowej, * oznakowaniu kierunków i wyjść ewakuacyjnych, urządzeń przeciwpożarowych itp., * wewnętrznej sieci hydrantowej oraz sieci wodociągowej przeciwpożarowej do zewnętrznego gaszenia pożaru, ...więcej w ofercie ! ! ! ZAPRASZAM ! ! !Zapraszamy firmy
i instytucje

do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie doradztwa i obsługi w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej firmy lub obiektu przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego

więcej...

Placówka Kształcenia Ustawicznego

*   *   *

Kompleksowa obsługa i szkolenie firm oraz instytucji od 1999 roku.

*   *   *

Posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oswiatowych oraz wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia w/w działalności zgodnie z Ustawami o Kodeksie Pracy i Ochronie Przeciwpożarowej.

*   *   *

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. Zapraszamy wszystkie firmy i instytucje, które chcą przeszkolić swoich pracowników w tym zakresie.

inż. Grzegorz Sobczak.

 

Oferta...

Kompleksowa obsługa firm i instytucji od 1999 r. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. Zapraszamy wszystkie firmy i instytucje, które chcą przeszkolić swoich pracowników w tym zakresie.

BHP / PPOŻ