Email,
ombhp@op.pl

+ 48 605 224 767
+ 48 575 421 379

Główny Specjalista do spraw BHP

Kompleksowa obsługa firm i instytucji od 1999 r. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. Zapraszamy wszystkie firmy i instytucje, które chcą przeszkolić swoich pracowników w tym zakresie. BHP, szkolenia BHP, kursy BHP, PPOŻ, szkolenia PPOŻ, kursy PPOŻ, bezpieczeństwo pożarowe, szkolenia wstępne,*okresowe, ocena ryzyka zawodowego, ryzyko zawodowe, opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp,

oraz Inspektor ochrony PPOŻ.

*stanowiskowe BHP, instrukcje BHP, instrukcje stanowiskowe, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, *instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia, pomiary środowiskowe, *dokumentacji pracowniczej, dokumenty BHP, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, *dokumentacja powypadkowa, prawo pracy - doradztwo, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej. ZAPRASZAM ! ! !

Placówki Kształcenia Ustawicznego

Kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i obsługi w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej firmy lub obiektu : 1. Przygotowanie obiektów do odbioru technicznego przez Państwową Straż Pożarną. 2. Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów, a także opracowanie oceny zagrożenia wybuchem dla procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących stwarzać zagrożenia wybuchowe.3. Doradztwo przy doborze i stosowaniu:

inżynier Grzegorz Sobczak

* urządzeń przeciwpożarowych, * podręcznego sprzętu gaśniczego – pod względem ilościowym i jakościowym, * stosowaniu oddzieleń przeciwpożarowych do wymaganej klasy odporności ogniowej, * oznakowaniu kierunków i wyjść ewakuacyjnych, urządzeń przeciwpożarowych itp., * wewnętrznej sieci hydrantowej oraz sieci wodociągowej przeciwpożarowej do zewnętrznego gaszenia pożaru, ...więcej w ofercie ! ! ! ZAPRASZAM ! ! !Zapraszamy firmy
i instytucje

do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie doradztwa i obsługi w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej firmy lub obiektu przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego

więcej...

Polityka prywatności

 Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.adminwww.pl (dalej: Serwis). Administratorem Serwisu jest Grzegorz Sobczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "OMNIBUS BHP" Grzegorz Sobczak, ul. Wrzosowa 18, 63-700 Krotoszyn, NIP: 8541158030.

Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie lub identyfikujące osobę fizyczną. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail.

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Sobczak, ul. Wrzosowa 18, 63-700 Krotoszyn, NIP: 8541158030 (dalej: Administrator).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt:
  1. korespondencyjny: na wskazany wyżej adres.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie podanym przez Państwa za pośrednictwem:
  1. formularzy kontaktowych (e-mail),
  2. innych form kontaktu z Administratorem

w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, przedstawienie oferty usługi o którą Państwo pytacie, prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej (e-mail) dotyczącej Państwa zapytania, nawiązania współpracy. Podane cele przetwarzania stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO).

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od okoliczności, do czasu zakończenia ofertowania, negocjacji, odpowiedzi na Państwa pytania. Dalej będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, na polecenie Administratora, np. dostawcom usług IT.
 3. Posiadają Państwo:
  1. prawo dostępu do treści danych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo usunięcia danych;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby odpowiedzieć na Państwa pytania, przedstawić ofertę czy prowadzić korespondencję e-mail w związku z Państwa zapytaniem.
 2. Na podstawie podanych przez Państwo danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Oferta...

Kompleksowa obsługa firm i instytucji od 1999 r. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. Zapraszamy wszystkie firmy i instytucje, które chcą przeszkolić swoich pracowników w tym zakresie.

BHP / PPOŻ