Andrzej - tel.kom. 694 417 218,
andyq1@wp.pl

Grzegorz - tel.kom. 605 224 767 lub 575 421 379
ombhp@op.pl

Kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i obsługi w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej firmy lub obiektu:
Przygotowanie obiektów do odbioru technicznego przez Państwową Straż Pożarną.
Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów, a także opracowanie oceny zagrożenia wybuchem dla procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących stwarzać zagrożenia wybuchowe.

Doradztwo przy doborze i stosowaniu: 

     * urządzeń przeciwpożarowych, 
     * podręcznego sprzętu gaśniczego – pod względem ilościowym i jakościowym,
    * stosowaniu oddzieleń przeciwpożarowych do wymaganej klasy odporności ogniowej, 
    * oznakowaniu kierunków i wyjść ewakuacyjnych, urządzeń przeciwpożarowych itp., 
     * wewnętrznej sieci hydrantowej oraz sieci wodociągowej przeciwpożarowej do zewnętrznego gaszenia pożaru,
Przeprowadzanie szkoleń dla grup pracowniczych z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej, w tym również dla osób wyznaczonych na podstawie art. 209 Kodeksu Pracy do wykonywania działań  w  zakresie zwalczania pożarów i sprawowania nadzoru nad przebiegiem ewakuacji,
Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu lub firmy.
    Zapraszamy wszystkie firmy i instytucje, które chcą przeszkolić swoich pracowników w tym zakresie.