Email,
ombhp@op.pl

+ 48 605 224 767
+ 48 575 421 379

 

Placówka Kształcenia Ustawiczneg

*   *   *

Kompleksowa obsługa i szkolenie firm oraz instytucji od 1999 roku.

*   *   *

Posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oswiatowych oraz wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia w/w działalności zgodnie z Ustawami o Kodeksie Pracy i Ochronie Przeciwpożarowej.

*   *   *

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. Zapraszamy wszystkie firmy i instytucje, które chcą przeszkolić swoich pracowników w tym zakresie.

 

inż. Grzegorz Sobczak

 

   Produkty i usługi  :

* BHP, szkolenia BHP, kursy BHP, PPOŻ, szkolenia PPOŻ, kursy PPOŻ, bezpieczeństwo pożarowe, szkolenia wstępne,

* okresowe, ocena ryzyka zawodowego, ryzyko zawodowe, opracowywanie instrukcji stanowiskowych bhp, instrukcje ,

* stanowiskowe BHP, instrukcje BHP, instrukcje stanowiskowe, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

* instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia, pomiary środowiskowe,

* dokumentacji pracowniczej, dokumenty BHP, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy,

* dokumentacja powypadkowa, prawo pracy - doradztwo, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej,

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego.

     Zapraszamy wszystkie firmy i instytucje, które chcą przeszkolić swoich pracowników w tym zakresie.