Email,
ombhp@op.pl

+ 48 605 224 767
+ 48 575 421 379

Polityka prywatności

 Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.adminwww.pl (dalej: Serwis). Administratorem Serwisu jest Grzegorz Sobczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "OMNIBUS BHP" Grzegorz Sobczak, ul. Wrzosowa 18, 63-700 Krotoszyn, NIP: 8541158030.

Przez dane osobowe rozumie się wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie lub identyfikujące osobę fizyczną. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail.

Działając zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Sobczak, ul. Wrzosowa 18, 63-700 Krotoszyn, NIP: 8541158030 (dalej: Administrator).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt:
  1. korespondencyjny: na wskazany wyżej adres.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie podanym przez Państwa za pośrednictwem:
  1. formularzy kontaktowych (e-mail),
  2. innych form kontaktu z Administratorem

w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, przedstawienie oferty usługi o którą Państwo pytacie, prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej (e-mail) dotyczącej Państwa zapytania, nawiązania współpracy. Podane cele przetwarzania stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO).

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od okoliczności, do czasu zakończenia ofertowania, negocjacji, odpowiedzi na Państwa pytania. Dalej będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, na polecenie Administratora, np. dostawcom usług IT.
 3. Posiadają Państwo:
  1. prawo dostępu do treści danych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo usunięcia danych;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby odpowiedzieć na Państwa pytania, przedstawić ofertę czy prowadzić korespondencję e-mail w związku z Państwa zapytaniem.
 2. Na podstawie podanych przez Państwo danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.